World Championship 2016 - Vereshchagin Alexander & Tyukmaeva Elnara